OUDERRAAD


De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten en feesten. Onze ouderraad bestaat uit een groep van 8 enthousiaste ouders van leerlingen op school. De ouderraad ondersteunt het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Te denken valt aan de volgende activiteiten:

• ondersteunen bij sint- en kerstviering 18
• sportdagen
• catering bij verschillende activiteiten
• onderhoud schoolbibliotheek
• organiseren Postpicknick
• juffendag
• ondersteunen bij Kinderboekenweek
• afscheid groep 8
 
Minimaal 6 keer per jaar vergadert de OR over de actuele gang van zaken op school en wordt er informatie uitgewisseld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) over de actuele gang van zaken op school.

Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage stelt ons in staat om de (buitenschoolse) activiteiten uit te voeren. Er is een ouderbijdrage vastgesteld op tenminste € 32,50 per kind. U bent echter vrij om een extra bijdrage te doneren aan de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per e-mail het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Ouders van kinderen die later instromen ontvangen de mail gedurende het schooljaar.

Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit: 
Martijn Sparnaaij (voorzitter)
Judith Visser (penningmeester)
Louiza Bikker
Monique Boer
Marleen Pels
Monique Bisschop
Jamie Bergman
Ulka Vervaart
Lindy van der Voorn (personeel)
Thamar Esveld (personeel)

De ouderraad is de wegwijzer voor ouders binnen de school. De ouderraad weet waar u terecht kunt met uw vraag, suggestie of klacht. De Ouderraad kan altijd hulp gebruiken, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Martijn Sparnaaij. 

De leerlingen en het team waarderen de inzet van de Ouderraad enorm!
Powered by BasisOnline