OUDERRAAD


Onze ouderraad bestaat uit een groep van enthousiaste ouders van leerlingen op school. De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten en feesten gedurende het schooljaar. Te denken valt aan de volgende activiteiten:

• Feestelijke opening van de kinderboeken week 
• Sint- en Kerstviering
• Catering bij verschillende activiteiten
• Koningsdag 
• De Postpicknick
• Juffendag
• Afscheid groep 8

Minimaal 6 keer per jaar vergadert de OR over de activiteiten die geweest zijn en die nog komen gaan. Er word informatie uitgewisseld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) over de actuele gang van zaken op school.

Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage stelt ons in staat om de (buitenschoolse) activiteiten uit te voeren. Er is een ouderbijdrage vastgesteld op tenminste € 32,50 per kind. U bent echter vrij om een extra bijdrage te doneren aan de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per e-mail het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Ouders van kinderen die later instromen ontvangen de mail gedurende het schooljaar.
 

Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit: 
Martijn Sparnaaij (voorzitter)
Monique Boer (penningmeester)
Louiza Bikker (secretaris)
Brenda van Zanten
Heidie Dool 
Jamie Bergman 
Marleen Pels
Monique Bisschop
Ulka Veraart
Lindy van der Voorn (personeel)
Thamar Esveld (personeel)


De ouderraad is ook beschikbaar als wegwijzer voor ouders binnen de school. De ouderraad weet waar u terecht kunt met uw vraag, suggestie of klacht. De Ouderraad kan altijd hulp gebruiken, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Martijn Sparnaaij via or.johannespost@wijdevenen.nl.

De leerlingen en het team waarderen de inzet van de Ouderraad enorm!
Powered by BasisOnline