Identiteit

Onze school is een protestant christelijke basisschool. We kiezen ervoor een school te zijn met een eigen en open christelijke identiteit. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat er op onze school ook plaats is voor kinderen en ouders met een andere of geen geloofsovertuiging. We vragen van alle ouders en kinderen respect voor de identiteit van onze school. We zijn graag met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en het beste te bewaren.

Onze school is een open protestants christelijke school. Respect, vertrouwen en omzien naar elkaar zijn hierin de bouwstenen om de kinderen te leren de waarden en normen te verbinden met het hier en nu. De Bijbelverhalen en andere verhalen die de mensen al eeuwenlang met elkaar delen, zijn een bron van inspiratie en wijsheid. We staan vanzelfsprekend stil bij de verschillende identiteiten die er zijn in onze maatschappij.

Belangrijke trefwoorden die op de Johannes Post centraal staan: respect – veiligheid – vertrouwen. Naast onze identiteit vinden we het belangrijk dat we een fijne school zijn. De basis van een goede ontwikkeling is het gevoel van veiligheid en vertrouwen in volwassenen. Alleen op basis daarvan kunnen de leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Daarom bieden we de leerlingen een betrouwbare en goede sfeer. Binnen het pedagogisch klimaat van de Johannes Post geven we zoveel mogelijk individuele aandacht aan de leerlingen.

Hoe ziet dit er uit in de praktijk?
Een schooldag op onze begint met een opening en eindigt met een sluiting. Dit kan zijn in de vorm van een gebed, Bijbelverhaal, gedicht of lied. 'Kind Op Maandag' is de methode die hierbij gebruikt wordt. Daarnaast staan we bewust stil bij Christelijke vieringen, zoals Kerst en Pasen. Ieder schooljaar is er aandacht voor een spaarproject, waarbij we de leerlingen laten ervaren dat we omkijken naar elkaar. Wij hebben goed contact met de kerken in het dorp en de predikanten zijn betrokken bij de vieringen die worden gehouden.