Medezeggenschapsraad


Via deze weg willen wij u meer vertellen over wat wij als MR (medezeggenschapsraad) doen op de PCB Johannes Post.

Het is goed om te weten dat de MR voor een school verplicht is via de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS) en in die wet ook bepaald wordt waarover de MR mag meebeslissen en meedenken. De MR heeft een controlerende en adviserende taak over beleidsvorming op school. Kortgezegd proberen wij op een constructieve manier mee te denken over het beleid op school, waardoor kinderen het juiste onderwijs krijg op de school zodat zij goed voorbereid zijn op de middelbare school en een stabiele basis hebben meegekregen om zich daarna verder te kunnen ontwikkelen.

Dit constructieve meedenken doen wij als leerkrachten op de school, Sanne Rietveld-Jansen (gr. 5/6) en Thamar Esveld (gr. 7/8) en als ouders van leerlingen, Adriaan de Wilde (vader van Sven en Jurre gr. 8 en Vivian gr. 6) en Renze de Gelder (vader van Micha gr. 7, Anna gr. 5 en Lukas gr. 1). De vergaderingen zijn vaak samen met Joris van Veen als directeur waarin we spreken over alle handen zaak op school. Dit kan gaan over de algemene sfeer op school of in een klas, over de financiële begroting, vakantieplanning, coronamaatregelen en thuisonderwijs en nog vele andere onderwerpen. De afgelopen jaren hebben we als MR ook mogen meedenken met de bestuurder van WIJ de Venen over het aanstellen van een nieuwe directeur op de school of toekomstvisie van de PCB Johannes Post.

Binnen SPO WIJ de Venen is er voor alle vijftien scholen ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten per school vertegenwoordigers van zowel de ouder- als de teamgeledingen. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. Vanuit de MR sluit Adriaan de Wilde ook aan bij de GMR.

Als MR-leden willen wij graag de stem vertegenwoordigen van u. Graag horen we van ouders en teamleden welke zaken u bezighouden of wellicht zorgen baren over de school. Ook kunt u ons benaderen voor uitleg en informatie. U kunt contact leggen door ons direct aan te spreken of een email te sturen naar mr.johannespost@wijdevenen.nl

Met een vriendelijke groet,
Thamar Esveld (leerkracht groep 7/8),
Adriaan de Wilde (vader Vivian groep 5, Sven en Jurre groep 7),
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 3/4),
Renze de Gelder (vader Anna groep 4, Micha groep 6)