Onze visie

 
‘Samen werken, Samen leren, Samen spelen’ = SAMEN BETER!

Respect, eigentijds, samen zijn onze kernwaarden waaruit goed onderwijs wordt aangeboden.

Samen
Onderwijs betekent samenwerken. Het leren van en met elkaar: met en van leerlingen, ouders en collega’s. Binnen de Johannes Post werken we met coöperatieve leerstrategieën. Deze worden gebruikt tijdens de reguliere lessen. Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. Bij alles wat wij bedenken, ontwikkelen en doen op onze school, zijn we ons bewust dat samenwerking een meerwaarde heeft en dat we ‘samen beter’ zijn.

Eigentijds
Op de Johannes Post is een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door een eigentijds karakter. Het onderwijs is gericht op kennis en vaardigheden die leerlingen niet alleen nu, maar ook in de toekomst nodig hebben.

Respect
Respect onderling en tegenover alles en iedereen is een basiskenmerk van alles, wat wij op onze school doen. Respectloosheid, in welke vorm dan ook, zal niet passeren zonder aandacht voor hoe het beter had kunnen gaan.

Onze uitgangspunten:
  • De ontwikkeling van de leerling staat centraal.
  • De leerling is mede verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en bepaalt mede zijn eigen leerdoelen.
  • De vrijheid in keuze is afhankelijk van wat de leerling aankan.
  • Het aanbod is op het niveau van de leerling.
  • De omgeving daagt uit en motiveert tot leren.
  • Er is aanbod van verschillende (coöperatieve) werkvormen.
  • Er is aandacht voor een brede ontwikkeling, ruimte voor leren, beweging, ontspanning en expressie.
Hierover kunt u meer lezen in onze schoolgids.