Ouderbetrokkenheid

Op de Johannes Post spreken we over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan: Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van de leerling. Daarnaast hebben we ook ouderparticipatie. Op school zijn we erg blij dat er altijd veel ouders voor de school klaar staan om bijvoorbeeld te helpen bij activiteiten of te rijden naar excursies.


OUDERPARTICIPATIE

Daarnaast is de school ook erg blij dat er veel ouders bereid zijn om in hun vrije uurtjes mee te helpen op school. Veel activiteiten kunnen alleen plaatsvinden met de hulp van ouders. Vormen van ouderparticipatie zijn: lid zijn van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad, luizenpluizen, de schoolbibliotheek etc. 
Wij zijn blij met het enorme groene schoolplein dat we hebben, alleen daar zit veel werk in.  Met hulp van ouders proberen we de schooltuin te onderhouden.