Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Elk jaar worden er in iedere groep verkiezingen gehouden. De kandidaten voeren campagne en maken een poster over wat zij kunnen betekenen in de leerlingenraad. Er wordt in iedere groep gestemd op de beste kandidaat. Vanuit de groepen 4 t/m 8 wordt een leerling voorgedragen om deel te nemen aan de leerlingenraad. Hij of zij mag namens de groep meedenken over allerlei zaken die voor hen van belang zijn.
Hiermee hebben de leerlingen ook inbreng en inspraak op het beleid van de school.
 
Dit schooljaar komt de leerlingenraad minimaal zes keer op een donderdagmiddag bij elkaar. De leerlingenraad wordt  begeleid door de directeur.