Nieuwe ouders

Wij hopen dat de website u een goede eerste indruk van onze school geeft. U kunt veel informatie over onze school vinden in de schoolgids en op scholenopdekaart.nl. (Voor de schoolgids klik hier).

Echt sfeer proeven? Dat kan natuurlijk alleen wanneer u een bezoekje brengt aan onze school. Wanneer u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met onze directeur Joris van Veen. Dit kan telefonisch: 0172-589766 of per email: j.vanveen@wijdevenen.nl

Wij vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van de school hebben voordat een kind wordt aangemeld. En andersom: wij vinden het belangrijk dat we ouders én kind kennen voor de aanmelding. Daarom is een kennismakingsgesprek bij ons vanzelfsprekend!

Ieder kind dat woont in Hazerswoude-Dorp en naar school kan op de reguliere basisschool, kan terecht op een van de scholen in het dorp. Dat is de afspraak die de directeuren van de drie scholen samen hebben gemaakt. Soms is op de ene school een groep vol, terwijl een andere school nog wel plaats heeft in betreffend leerjaar. Wij verwijzen ouders dan door naar een van de andere scholen in het dorp. Als alle drie de scholen in hetzelfde leerjaar geen leerlingen kunnen aannemen, dan raden wij ouders aan om toch contact op te nemen met een van de scholen. De directeur bespreekt dan met de ouders wat de leerling nodig heeft en daarna overleggen de directeuren met elkaar op welke school we de leerling toch kunnen plaatsen.

Gezien de grootte in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 kunnen wij in deze groepen voorlopig geen leerlingen meer aannemen. 

Het aanmeldingsformulier vindt u hier op onze site.  Het ingevulde formulier kunt u mailen naar j.vanveen@wijdevenen.nl of inleveren op school/sturen per post. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.