Communicatiewijze

COMMUNICATIEWIJZE
 
Infopost
Maandelijks ontvangt u onze nieuwsbrief: de Infopost. De Infopost wordt geschreven door de directeur en gaat over het reilen en zeilen van de algemene zaken op de school. De Infopost kunt u ook lezen op deze website.

Oudercommunicatiemiddel
De groepszaken worden via het oudercommunicatiemiddel Parro verstuurd. Parro werkt via een website (talk.parro.com) en is ook beschikbaar als app (App store/Google Play). De groepsleerkracht beheert het account en nodigt u uit om lid te worden. Dat kan alleen na uw toestemming.
  • Parro is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. We hebben daardoor een actueel adressen- en mailbestand.
  • We kunnen u vlot informeren over actuele zaken op school/klas.
  • We kunnen o.a. digitaal oudergesprekken plannen.
  • Geen briefjes meer via uw kind. U ontvangt de informatie rechtstreeks van de leerkracht.
  • U kunt de berichten altijd teruglezen.

 

ParnasSys
Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het gaat om administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen. Wij gebruiken ook het ouderportaal van ParnasSys. Hierbij kunt u als ouder inloggen in het ouderportaal van ParnasSys, zodat u een actueel overzicht heeft van de vorderingen van uw kind. Via de link ouders.parnassys.net komt u in het ouderportaal.
Powered by BasisOnline