Ieder schooljaar wordt er een vrijwillig ouderbijdrage door de OR van de school gevraagd. 
Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 32,50 per leerling per schooljaar.

De penningmeester van de OR draagt zorg voor de financiele afhandeling en beheert de gelden. 
Ieder schooljaar legt de OR verantwoording af aan welke activiteiten de vrijwillige ouderbijdrage is besteed.

In dit bedrag zit tevens een gereserveerd bedrag voor de schoolreis (groep 1-7) en het kamp (groep 8)
overige schoolkosten/materialen: 
  • gymkleding/schoenen
  • schoolvulpen (eenmalig vanaf groep 5 door de school verstrekt, daarna aanschaffen voor 9,00 per stuk) 
  • a4 map
  • whitebord stiften, eenmalig per schooljaar door de school verstrekt.
 
Powered by BasisOnline