PCB Johannes Post heeft een continurooster op maandag, dinsdag, donderdag voor alle groepen en op vrijdag voor groep 5 t/m 8. 

De schooltijden zijn als volgt:
maandag
dinsdag
donderdag
08.20 eerste bel, inloop 08.30, tweede bel, start van de lessen        
  14.30, alle leerlingen vrij          
woensdag 08.20, eerste bel, inloop     08.30, tweede bel, start van de lessen        
  12.15 alle leerlingen vrij          
vrijdag 08.20, eerste bel, inloop 08.30, tweede bel, start van de lessen        
  12.15 groep 1-4 vrij 14.30 groep 5-8 vrij        

Zowel aan het begin als aan het einde van de dag gaat er een bel, zodat we op tijd beginnen en eindigen. 

Wij werken met een continurooster. Voor de overblijf vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 30,00 per gezin per schooljaar. 
Van deze bijdrage worden de TSO ouders betaald die meehelpen bij de overblijf in groep 1-2 en meedraaien in het pleinwachtrooster van groep 3-8. Daarnaast kan de TSO koelkast of speelmateriaal voor tijdens de pauze hiervan worden betaald. 
 
Powered by BasisOnline