VERLOF
Voor het aanvragen van buitengewoon verlof, zijn we aan wettelijke regels gebonden. Verlofaanvragen kunnen worden ingediend voor jubilea, huwelijk etc. 

U dient het verlofformulier zes weken van te voren in te dienen. U krijgt zo spoedig mogelijk het formulier retour met vermelding van wel of niet akkoord. 

Uw kind is leerplichtig vanaf zijn vijfde verjaardag. 
Powered by BasisOnline