OUDERBETROKKENHEID
PCB Johannes Post is een school die de ouderbetrokkenheid erg belangrijk vindt. 
Onder ouderbetrokkenheid verstaan we het actief meedenken en helpen met het leerproces van uw kind. 

OUDERPARTICIPATIE
Daarnaast is de school ook erg blij dat er veel ouders bereid zijn om in hun vrije uurtjes mee te helpen op school. Veel activiteiten kunnen alleen plaatsvinden met de hulp van ouders. Vormen van ouderparticipatie zijn: lid zijn van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad, luizenpluizen, de schoolbibliotheek etc. 
Wij zijn blij met het enorme groene schoolplein dat we hebben, alleen daar zit veel werk in.  Met hulp van ouders proberen we de schooltuin te onderhouden. 

KLASSENOUDERS
De school werkt met klassenouders. Iedere groep heeft een klassenouder, die door de groepsleerkracht wordt gevraagd. 
De klassenouder 'ontzorgt' de groepsleerkracht bij bijvoorbeeld het vinden van begeleiding voor een excursie etc. 
 
Powered by BasisOnline