De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit: 
Lid:                 Rens de Gelder (ouder)
Lid:                 Adriaan de Wilde (ouder) en GMR lid
Lid:                 Nicoline Slootweg (personeel)
Lid:                 Marijke Niesten-Ungureuanu (personeel)De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda. Zij hebben ieder schooljaar instemmingsrecht voor het vakantierooster, de schoolgids en bijvoorbeeld het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u iets op de agenda van de MR willen zetten, neem dan contact met ze op. 
mr@johannespostschool.nl

 
Powered by BasisOnline