Dit schooljaar bestaat het team van PCB Johannes Post uit:
groep 1-2 juf Astrid, (maandag, dinsdag, woensdag (om de week)
a.lucas@wijdevenen.nl
juf Anjo, (woensdag om de week, donderdag, vrijdagochtend
a.huisman@wijdevenen.nl
groep 3    juf Nicoline, (maandag, dinsdag, woensdag)
n.slootweg@wijdevenen.nl
juf Sabine, (donderdag, vrijdagochtend)
s.vanvliet@wijdevenen.nl
groep 4- juf Marijke  (maandag, dinsdag, woensdag om de week)
m.niesten@wijdevenen.nl
juf Thara (woensdag om de week, donderdag, vrijdag)
t.hengeveld@wijdevenen.nl
groep 5-6 juf Kim (maandag, dinsdag) 
k.witteman@wijdevenen.nl
juf Sanne (woensdag, donderdag, vrijdag)
s.jansen@wijdevenen.nl
groep 7-8 juf Thamar (de hele week) 
t.esveld@wijdevenen.nl
juf Nicoline Matze, om de week op woensdag.
n.matze@wijdevenen.nl
juf Sija is onderwijsassistent, zij werkt in verschillende groepen en op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdag en vrijdagochtend/s.vanrooijen@wijdevenen.nl
juf Angelina (a.vanderlek@wijdevenen.nl) is intern begeleider van de school, zij is aanwezig op maandag en woensdag.
juf Thamar is onze iCoach en ICT coördinator: zij begeleidt het team bij de inzet van digitale middelen.
juf Sanne is onze plusleerkracht, zij geeft dinsdag om de week les aan de plusleerlingen.
juf Astrid is onze leescoördinator.
juf Nicoline Matze werkt extra voor de planbare vervanging. Zij komt bijvoorbeeld lesgeven, wanneer er groepsbesprekingen, collegiale consultaties enzovoorts zijn.

Meneer Ali komt al vele jaren iedere maandagochtend vrijwillig helpen bij conciërge taken.
Mevrouw Nicky (n.westerbeek@wijdevenen.nl), is onze administratief medewerkster, zij komt iedere donderdagmiddag op de JP.
 
juf Leonoor onze directeur, aanwezig op maandag, dinsdag, en donderdag. directie.jp@wijdevenen.nl


Alle teamleden zijn bereikbaar op hun werkdagen via Parro - het communicatiesysteem van de school - en via hun schoolmail.
Powered by BasisOnline