groep 5

Wat is belangrijk en wat is nieuw?

Het leren van de tafels en deze door elkaar kennen!
  • We rekenen tot de 1000
  • Spelling: de moeilijkste categorieën zijn de open lettergreep en de verdubbeling.
  • Lezen hebben we dit jaar ook. De kinderen krijgen dan veel leesbeurten. We hopen aan het eind van het jaar veel kinderen te hebben die AVI-plus hebben behaald.
  • Huiswerk 1 keer per week.
  • Spreekbeurt
  • Boekentroon. De kinderen mogen ‘reclame’ maken voor een boek . Het boek moet helemaal gelezen worden.  Er is een blad bij de juf verkrijgbaar, dat een leidraad voor de presentatie is.

De komende 3 weken staan de volgende doelen centraal:

Rekenen:
Ik kan analoge kloktijden aflezen en omzetten in digitale tijden (minuten in vijfvouden) en de tijdsduur tussen twee verschillende tijdstippen bepalen. 
Ik kan getallen tot en met 1000 verdubbelen en halveren

I
k kan de goede maat invoeren. Ik kan maten ten opzichte van elkaar vergelijken.
Ik kan de oppervlaktes en omtrekken bepalen.

Spelling
Ik kan woorden die eindigen op ig die klinkt al ug of eg correct schrijven.
Ik kan woorden met eind-d of midden-d die klinkt als t correct schrijven.
Ik kan woorden die eindigen op lijk die klinkt als luk, lek of lik correct schrijven.
Ik kan woorden met  i die klinkt als ie correct schrijven.

 

  

 

Powered by BasisOnline