Wat is belangrijk en wat is nieuw? 
 
  • Het leren van de tafels en deze door elkaar kennen!
  • We rekenen tot de 10000. Ook komen dit jaar grote deelsommen en de breuken voorbij. 
  • Spelling: de moeilijkste categorieën zijn de open lettergreep en de verdubbeling.
  • Lezen hebben we dit jaar ook. De kinderen krijgen dan veel leesbeurten. We hopen aan het eind van het jaar veel kinderen te hebben die AVI-plus hebben behaald.
  • Huiswerk 1 keer per week.
  • Spreekbeurt
  • Boekentroon. De kinderen mogen ‘reclame’ maken voor een boek . Het boek moet helemaal gelezen worden. Er is een blad bij de juf verkrijgbaar, dat een leidraad voor de presentatie is.

De komende 3 weken staan de volgende doelen centraal: 

Rekenen: 
Ik kan getallen afronden op een nabijgelegen tiental of honderdtal.
Ik kan getallen afronden op tientallen en vervolgens hiermee optellen en aftrekken.
Ik kan contextproblemen uitrekenen met vermenigvuldigen en delen.
Ik kan een opgave uitrekenen met een rekenmachine.


Spelling:
Ik kan woorden met gesloten lettergreep in het midden correct schrijven.
Ik kan meervouden met gesloten lettergreep correct schrijven.
Ik kan woorden met open lettergreep in het midden correct schrijven
Ik kan meervouden met open lettergreep correct schrijven.
Ik kan woorden met open lettergreep waarbij sprake is van een korte klank correct schrijven.

 
Powered by BasisOnline