Sinds dit schooljaar werken wij samen met de Bibliotheek op school. 
Aan school is een leesconsulent verbonden die het team helpt bij het verhogen van de leesmotivatie. 
Voor onze school is dat: mevrouw Marion Bruijnen, zij komt voorlopig om de week op dinsdagmiddag op school om ons te helpen bij de bibliotheek op school. De schoollink die gebruikt kan worden voor de bibliotheek op school:
bibliotheek op school


Voor meer informatie zie: http://www.debibliotheekopschool.nl
 
Powered by BasisOnline