Welkom op de site van groep 7/8. Dit schooljaar krijgt groep 7/8 les van juf Marijke Niesten - Ungureanu.  Met vragen kunt u na schooltijd altijd bij mij terecht in het lokaal of via de e-mail, via m.niesten@johannespostschool.nl .

Wat is er belangrijk in onze klas?

  • Je beste beentje voorzetten!
  • Doelen stellen om ze te kunnen behalen.
  • Je goede humeur meenemen naar school!
  • We werken dit jaar groepsdoorbrekend met rekenen en technisch lezen. Dit betekent dat we van groep 4 t/m 8 op dezelfde tijden rekenen en lezen, zodat je lessen kunt volgen op jouw niveau!
  • We hebben gym op vrijdagmiddag van 12:30 tot 13:30 uur. 
Voor wereldoriëntatie starten we met de methode Faqta. We werken nu aan een thema topo.
In groep 7 gaat dit over de topo van Europa, in groep 8 over de topo van de gehele wereld. 

De komende periode werken we aan de volgende doelen.
Doelen begrijpend lezen voor groep 7 en 8.
Deze doelen worden allemaal aangeboden in een periode en dit zijn meteen de doelen voor het hele jaar. 
Strategie
1. Voorspellen
Ik kan een voorspelling maken door de plaatjes, illustraties, titel, kopjes en opvallende woorden te bekijken.
Ik kan mijn voorspelling aanvullen met mijn voorkennis.
2. Vragen stellen tijdens het lezen
Ik kan vragen stellen over het belangrijkste van de tekst: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?
3. Verbanden leggen
Ik kan belangrijke woorden onderstrepen.  Ik kan signaalwoorden herkennen. 
Ik kan verbanden leggen in de tekst (m.b.v. belangrijke en signaalwoorden).
4. Ophelderen van onduidelijkheden
Ik kan de 4 opties benoemen: wat te doen wanneer ik een woord of stukje tekst niet begrijp.
Ik zet logisch denken in om stukjes op te helderen.
5. Samenvatten
Ik kan de tekst per alinea samenvatten. Ik kan de hoofdgedachte van de tekst in één zin samenvatten.

Groep 7 doelen


Groep 8 doelen
 
Powered by BasisOnline