Welkom op de pagina van groep 1-2. 
Dit schooljaar wordt er door juf Astrid en juf Anjo lesgegeven aan groep 1 en 2.
Juf Astrid is werkzaam op maandag-dinsdag-woensdag (om de week).
Juf Anjo is werkzaam op woensdag (om de week), donderdag en vrijdagochtend. 

De reken-en taaldoelen waar we tot half mei aan werken.
Rekendoelen groep 1:
De kinderen;
-kunnen kunnen hoeveelheden tot ten minste 5 ordenen en vergelijken door het leggen van 1-1 relatie op meer, minder, evenveel, meeste en minste
-kunnen twee inhouden vergelijken op het oog of via overgieten en weten daarbij waar meer of minder in past
-kunnen iets eenvoudigs nabouwen met blokjes.

Rekendoelen groep 2:
De kinderen:
-oefenen met de onderdelen van de cito toets rekenen waarin ze fouten hebben gemaakt  
-kunnen eenvoudige splitsproblemen onder de 10 oplossen met behulp van concreet materiaal en vanuit een context
-weten dat het jaar een terugkerend ritme heeft en kennen een paar namen van maanden en seizoenen
-kunnen eenvoudige plattegronden lezen
-herkennen begrippen als links, rechts, tegenover en tussen.

Taaldoelen groep 1:
De kinderen;
-onderscheiden woorden in zinnen
-herkennen een trefwoord in een reeks of verhaal
-weten dat een verhaal een begin, midden en eind heeft
-geven oorzaak- gevolgverbanden aan en bedenken oplossingen
-kunnen kunnen woorden samenvoegen tot een woord (deur- bel)
-herkennen letters van hun eigen naam
-proberen een eigen mening te geven.

Taaldoelen groep 2:
De kinderen:

-kunnen verschillende fonemen binnen een woord onderscheiden: p-e-n
-kunnen de koppeling tussen grafeem en foneem leggen (kennen 5-16 letters)
-kunnen hun eigen mening geven en kunnen hiervoor argumenten aandragen.
 
Powered by BasisOnline