Welkom op de pagina van groep 1-2. 
Dit schooljaar wordt er door juf Astrid en juf Anjo lesgegeven aan groep 1 en 2.
Juf Astrid is werkzaam op maandag-dinsdag-woensdag (om de week).
Juf Anjo is werkzaam op woensdag (om de week), donderdag en vrijdagochtend. 

De reken-en taaldoelen waar we de komende tijd naan werken.
Rekendoelen groep 1:
De kinderen;
-kunnen kunnen hoeveelheden tot ten minste 5 ordenen en vergelijken door het leggen van 1-1 relatie op meer, minder, evenveel, meeste en minste
-kunnen werken met de begrippen: veel/ weinig, zwaarste/ lichtste, vooraan/ achteraan en dag/ nacht.
-kunnen de woorden avond/ nacht op de juiste manier gebruiken
-kunnen tot en met 10 synchroon tellen
-kunnen ordenen van kort naar lang; van licht naar zwaar en inhoud van minder naar meer. 

Rekendoelen groep 2:
De kinderen:
-oefenen met de onderdelen van de cito toets rekenen waarin ze fouten hebben gemaakt  
-kunnen werken met de getallenlijn en met even/ oneven
-kunnen de volgorde van de getalsymbolen leggen in de getallen rij tot en met tenminste 10 en deze herkennen en benoemen
-kunnen eenvoudige plattegronden lezen
-herkennen begrippen als links, rechts, tegenover en tussen
-kennen de begrippen te veel/ te weinig.


Taaldoelen groep 1:
De kinderen;
-herkennen een klank in een losse reeks klanken
-kunnen woorden verdelen in lettergrepen, zoals kin-der-wa-gen.

Taaldoelen groep 2:
De kinderen:

-kunnen verschillende fonemen binnen een woord onderscheiden: p-e-n
-kunnen klanken samenvoegen tot een woord
-kunnen de koppeling tussen grafeem en foneem leggen (kennen 5-16 letters)
-kunnen woorden lezen en schrijven als een globale eenheid zoals de eigen naam en namen van personen en dingen die voor hen belangrijk zijn
-kunnen een voorgelezen verhaal chronologisch en samenhangend navertellen zonder ondersteuning van plaatjes
-kunnen moeilijkere woorden gebruiken.
 
Powered by BasisOnline