Welkom op de pagina van groep 1-2. 
Dit schooljaar wordt er door juf Astrid en juf Anjo lesgegeven aan groep 1 en 2.
Juf Astrid is werkzaam op maandag-dinsdag-woensdag (om de week).
Juf Anjo is werkzaam op woensdag (om de week), donderdag en vrijdagochtend. 

De reken-en taaldoelen waar we de komende tijd naan werken.
Rekendoelen groep 1:
De kinderen;
-kunnen kunnen de tel rij opzeggen als een opzegversje
-kunnen tot en met 5 asynchroon tellen
-kunnen grote en kleine hoeveelheden vergelijken door gebruik te maken van de begrippen meer, minder, veel en weinig
-doen ervaring op met lengte (lang- kort), inhoud (meer- minder) en gewicht (zwaar- licht)
-kunnen begrippen benoemen: achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij en ver. 

Rekendoelen groep 2:
De kinderen:  
-kunnen doortellen vanaf verschillende getallen in de getal rij tot en met 10 en kunnen terug tellen vanaf getallen tot en met 5
-kunnen resultatief tot en met 10 tellen door getelde objecten weg te schuiven
-kunnen de volgorde van de getalsymbolen leggen in de getallen rij tot en met tenminste 5 en deze herkennen en benoemen
-kunnen rangtelwoorden hanteren als: eerste, tweede, vierde en tiende
-kunnen de namen van de week in de goede volgorde benoemen en weten welke dag het vandaag is
-kunnen de begrippen: voor, achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij en ver actief gebruiken
-kennen de kleuren: rood, blauw, groen, geel, zwart, wit, oranje, paars, roze en grijs.


Taaldoelen groep 1:
De kinderen;
-weten dat dat de boekomslag iets laat zien van het verhaal
-kunnen een kort voorgelezen verhaal navertellen met behulp van plaatjes en vragen
-beseffen dat geschreven taal permanent is en begrijpen dat je iets kan onthouden door het op te schrijven
-kunnen zich aan de gespreksregels houden: afwachten, uit laten spreken, stil zijn en aankijken. 

Taaldoelen groep 2:
De kinderen:

-kunnen een verhaal voorspellen aan de hand van een boekomslag en plaatjes
-kunnen een voorgelezen verhaal navertellen met behulp van plaatjes en/ of vragen
-kunnen hun eigen naam lezen
-kunnen kunnen rijmen op een eenlettergrepig woord
-kunnen een eenvoudige , meervoudige opdracht begrijpen en uitvoeren
-kunnen op eigen initiatief een samenhangend gesprekje beginnen.
 
Powered by BasisOnline