De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit: 
Lid:                 Jacomien Wisker (aftredend, niet herkiesbaar) (ouder)
Lid:                 Adriaan de Wilde (ouder) 
Lid:                 Marieke Bontekoe-Koetsier (personeel)
Lid:                 Sanne Jansen-Rietveld (personeel)

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda. Zij hebben ieder schooljaar instemmingsrecht voor het vakantierooster, de schoolgids en bijvoorbeeld het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u iets op de agenda van de MR willen zetten, neem dan contact met ze op. 
mr@johannespostschool.nl

 
Powered by BasisOnline